Ekologia – Ecostyl

Ekologia – Ecostyl

Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest ochrona środowiska naturalnego. Człowiek, żyjący początkowo w symbiozie z przyrodą, wraz z rozwojem nauki i techniki zaczął ją przekształcać. Z perspektywy czasu, wiemy już, że w ostatecznym rozrachunku owa ingerencja przyniosła mu więcej start i problemów niż korzyści.

Postępująca degradacja przyrody spowodowała, iż w drugiej połowie dwudziestego wieku musiały zostać podjęte kompleksowe działania mające na celu ochronę środowiska.
Jedną z form aktywności w tej sferze jest EDUKACJA EKOLOGICZNA, która ma służyć kształtowaniu „ekologicznej świadomości" całych pokoleń.

Nie sposób bowiem zaprzeczyć, iż skuteczna i właściwa ochrona Środowiska naturalnego uzależniona jest od poziomu wiedzy społeczeństwa i od preferowanych przez nie stylów życia.

Projekt ECOSTYL to właśnie inicjatywa mająca na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa, między innymi poprzez cykliczne wydawanie MAGAZYNU EKOLOGICZNEGO DLA RODZICÓW.

Na łamach naszej gazety Rodzice mogą znaleźć niezbędne informacje na temat wydarzeń związanych z przyrodą i ekologią, dowiedzą się gdzie i kiedy można skorzystać z warsztatów i pracowni ekologicznych, zdobędą wiedzę na temat szeroko pojętej ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zdrowego odżywiania się.

Mimo sporej już wiedzy w Społeczeństwie nadal jesteśmy na początku drogi do lepszego i zdrowszego życia. Każdy kolejny rodzic, który świadomie przeczyta choć jeden artkuł dotyczący ekologicznego stylu życia i zaadoptuje go w swoim domu jest i będzie naszym wielkim sukcesem. Nasza nienachalna forma podawania informacji sprawdza się wśród jeszcze nie przekonanych i dowodzi temu, że jesteśmy na właściwym miejscu i we właściwym czasie.

Treści zawarte w naszym Magazynie tworzy zespół redakcyjny, który z radością przybliża aspekty współczesnej ekologii, dostarcza najświeższe wiadomości, ale także prezentuje projekty i produkty ekologiczne, które jego zdaniem zasługują na szczególną uwagę lub krytykę. Redakcja korzysta również ze wsparcia, wiedzy i doświadczeń ekspertów z różnych dziedzin życia, nauki i instytucji.

Zapraszamy do zapoznania się z archiwum Magazynu Ecostyl

www.ecostyl.com

FB - ecostyl