Kancelaria Mediacji i Negocjacji

Kancelaria Mediacji i Negocjacji

Mediacja jest alternatywną metodą rozwiązywania konfliktów, dobrowolną dla uczestników i prowadzoną przez bezstronnego profesjonalistę – mediatora. Celem mediacji jest podpisanie ugody akceptowanej przez obie strony (ugoda po zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody zawartej przed sądem).

Prowadzimy mediacje w sprawach z zakresu prawa cywilnego, pracy, administracyjnego, karnego, w sprawach nieletnich i rodzinnych.  Poprzez mediacje pomagamy w konfliktach  sąsiedzkich, gospodarczych, konsumenckich, oświatowych i innych.

Kancelaria Mediacji i Negocjacji jest czynna:

poniedziałki w godzinach 16.00 -18.00

środy w godzinach 10.00 – 12.00

Kontakt: Ewa Jankowska    tel: 795 833 077

e mail: [email protected]