Szkoła mediacji

Szkoła mediacji

SZKOŁA MEDIACJI DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH MEDIACJĄ, ORAZ ZDOBYWANIEM WIEDZY I UMIEJETNOŚCI W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW I SPORÓW.

Szkoła Mediacji - 3 weekendy w Szkole Mediacji (łącznie 70 godzin);

We współczesnym świecie człowiek napotyka wiele sytuacji trudnych, które powodują konflikty, a te z kolei wymuszają na nas umiejętność ich rozwiązywania. Jedną z nich jest sztuka mediacji, powszechnie uznawana za jedną z najlepszych metod łagodzenia i rozwiązywania sporów. Metoda ta, nie tylko wykorzystywana jest podczas procesów sądowych, ale również w instytucjach, zakładach pracy oraz wszędzie tam gdzie są ludzie i ich konflikty.

Podczas szkolenia nauczycie się Państwo metod rozpoznawania i klasyfikowania konfliktów oraz technik mediacyjnych. Zdobędziecie nowe kompetencje - ZAWÓD MEDIATORA, które umożliwią wam prowadzenie mediacji: w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych a także karnych i nieletnich.

Na szkolenia zapraszamy wszystkich zainteresowanych, choćby z uwagi na charakter wykonywanej pracy czy odczuwaną potrzebę własnego doskonalenia warsztatu, służącemu nabyciu umiejętności rozwiązywania konfliktów. W tym celu kadra szkoląca przygotowała bogate materiały, które otrzymacie wraz ze stosownymi uprawnieniami do wpisu na listę mediatorów stałych prowadzone przez Sądy Okręgowe na terenie całego kraju.

Szkolenie jest zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi w dniu 29 października 2007r. przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

W proponowanym szkoleniu nie zabraknie bloków tematycznych, które dotyczą najskuteczniejszych technik rozwiązywania konfliktów, bycia rozjemcą również w sprawach rozwodowych.

Oddajemy do Państwa dyspozycji naszych najlepszych wykładowców, a wśród nich pedagodzy, kuratorzy, czynni zawodowo mediatorzy, prawnicy, trenerzy umiejętności psychospołecznych, którzy zapoznają Państwa  z tajnikami umiejętności rozwiązywania sporów za pomocą mediacji.

Więcej informacji na stronie www.mediacje.szczecin.pl