O Fundacji

O Fundacji

page2_img1

Fundacja Porozumienia Społecznego i Integracji IMPULS

Celem Fundacji jest podejmowanie i wspieranie wszelkich działań służących integracji społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kształtowania postaw prospołecznych i poprawnych nawyków społecznego współżycia.
Zajmujemy się szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną, obejmującą m in zdrowie psychiczne, problematykę HIV/AIDS oraz profilaktykę uzależnień (narkomania, alkoholizm itp.)
Na różne sposoby staramy się również rozpowszechniać mediacje w społeczeństwie. Praca w naszej fundacji koncentruje się przede wszystkim na prowadzeniu szkoleń mediacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, organizowaniu imprez charytatywnych, a także postępowań mediacyjnych, ochrony interesu społecznego, ochrony ważnego interesu indywidualnego, ochrony wolności i praw człowieka.
Współpracujemy z innymi placówkami oświatowymi i naukowymi oraz instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i osobami działającymi na zasadzie wolontariatu, zarówno w naszym kraju i poza jego granicami.
Organizujemy i finansujemy działania i przedsięwzięcia edukacyjne, diagnostyczne, terapeutyczne, propagatorskie i informacyjne, w tym działania w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, przyuczenia do zawodu, podwyższania kwalifikacji zawodowych.
Zajmujemy się opracowaniem i realizacją programów finansowych, zlecanych nam przez instytucje zewnętrzne, w tym także wykorzystaniem środków Unii Europejskiej.
Jesteśmy wydawcami magazynu edukacyjnego ECOSTYL propagującego ekologię, zdrowe odżywianie się oraz wszystko, co jest związane z rozwojem człowieka.

Nasze atuty

1

Aspekt społeczny – wkład w lepsze jutro

Jesteśmy fundacją, organizacją pozarządową, której wszelkie zyski przeznaczone są na realizację celów statutowych, a zatem działania na rzecz rodzin w trudnej sytuacji życiowej, upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, ekologię, ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, wzmacniania rynku pracy, rozwoju ekonomii społecznej i promowania partycypacji obywatelskiej. Efekty tych działań to szansa dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej bądź chcą uczynić przestrzeń życia swojej społeczności bardziej przyjazną. Wspierając nas wspieracie Państwo również te cele.

2

Wiedza i umiejętności doświadczonych ekspertów

9 lat doświadczenia zaowocowało wykształceniem niezwykle kompetentnego zespołu ekspertów szkoleniowców. Prowadzenie szkoleń jest kontynuacją ich bogatego doświadczenia w pracy oraz okazją do podzielenia się z Państwem cenną wiedzą, know-how, wnioskami z codziennej praktyki, a także umożliwienia Wam nabycia odpowiednich umiejętności.

3

Skuteczne i inspirujące metody prowadzenia szkoleń

Nasi trenerzy mają bogate przygotowanie merytoryczne. Stosowane przez nich metody prowadzenia szkoleń (warsztatowe lub treningowe) cieszą się ogromnym uznaniem uczestników, bowiem angażują ich twórczo, dają przestrzeń do wypracowania optymalnych dla siebie rozwiązań oraz pomagają przyswoić nawet trudne i zawiłe kwestie. Uważamy, że klucz do rozwoju kompetencji to motywacja ludzi, dlatego nasi trenerzy dbają o nią szczególnie, darząc uczestników pełnym szacunkiem i prawem do własnych wyborów.

Nasz zespół

 • Marek Pietrasik

  Prezes Fundacji

 • Joanna Dziumienko

  Wiceprezes Fundacji. Trenerka edukacji ekologicznej. Terapeutka, dyplomowana bioenrgoterapeutka, promotorka zdrowego trybu życia i…

  Tel. 606 70 26 26
 • Jolanta Łępicka

  Jestem dyplomowaną dietetyczką i specjalistką od makrobiotyki. Prowadzę lekcje gotowania i udzielam konsultacji…

  Tel. 606 87 07 88
  E-mail: [email protected]
 • Ewelina Murawska

  Jestem dyplomowanym psychologiem, ukończyłam 4-letni akredytowany kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej w szkole CBT w…

  Tel. 730791437
  E-mail: [email protected]