Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, magister pedagogiki, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, trener personalny, coach, kurator społeczny. Szkoleniowiec w Ośrodku Mediacyjnym przy Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie, Ośrodku Mediacyjnym w Łodzi, oraz Ośrodku Mediacyjnym przy Fundacji Porozumienia Społecznego i Integracji „Impuls” w Szczecinie z zakresu mediacji, efektywnej komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń mediacyjnych dla służb mundurowych. Wykształcił kilkaset mediatorów sądowych w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. Od 2007 roku mediator wpisany na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Posiada doświadczenie w pracy zarówno z podmiotami prywatnymi, państwowymi, samorządowymi, jak i podmiotami trzeciego sektora (stowarzyszenia, fundacje organizacje pozarządowe). Specjalizuje się w mediacjach
z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa handlowego oraz prawa cywilnego
w tym mediacji rodzinnych.