Asystent i Koordynator w Fundacji Impuls. Ukończyłem liczne kursy dotyczące m.in. sztuki autoprezentacji, coachingu, mediacji sądowych, zarządzania zasobami ludzkimi, a nawet opieki kolonijnej (wychowawca kolonijny i na zielonych szkołach). Jako wolontariusz współpracuję ze Stowarzyszeniem „Razem” przy świetlicy środowiskowej „Promyczek” organizując wyjścia oraz czas wolny dla dzieci. Animator na festynach i rekolekcjach. Od września zaczynam studium psychoterapii w spch. (Stowarzyszenie psychologów chrześcijańskich w Warszawie).
Ukończyłem studia magisterskie na kierunku Zarządzanie ze specjalnością Psychologia w zarządzaniu. Podczas swojego kształcenia zadbałem też o nabycie podstawowych umiejętności psychologiczno–pedagogicznych, poprzez czynny udział w akcjach społeczno-wolontaryjnych oraz bezpośredniego kontaktu z ludźmi, od którego nigdy nie stroniłem. Nie mógłbym nie wspomnieć też o swoim zamiłowaniu do podróży oraz do harmonizującego umysł sportu.

Tel. 533988781